Camera

ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH BẢN

Tải phần mềm TopsView

Mở phần mềm chọn Local login

Vào Device chọn +

Register Mode: IP/DDNS

DeviceName: chubonong

Address: chubonong110219.ddns.net

TCP: 34600 

Chanel Num: 16

User name  
Password  

Chọn Start Live View để xem

Bộ phận Kỹ thuật hướng dẫn xem camera: 09 3409 3845  Mr Tùng